ciągu arytmetycznego
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 14, a jedenasty jest równy 34. Różnica tego ciągu jest równa A. 9 B. 5/2 C. 2 D. 2/5

Autor: Jakub Grzegorzek