a^0 = 1 a^0 = 1 a^0 = 1
Oblicz 4^3 * 4^{-2} + 5^{-4} * 5^3 / 9^{-6}:9^{-7} + 0,47^0

Autor: Jakub Grzegorzek