ao b
Przedstaw (2/11)^(-1) - (2 1/4)^(-2) / 120 - 0.2^(-3) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Autor: Jakub Grzegorzek