Możemy policzyć pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych. Nie możemy policzyć pierwiastka stopnia parzystego z liczby ujemnej, ponieważ podnosząc liczba ujemną do potęgi o wykładniku parzystym nie można otrzymać liczby pierwiastkowanej (ujemnej). Przykłady pierwiastkowania liczb ujemnych.

Autor: Jakub Grzegorzek