matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=ax+b dla x w R. a) Dla a=2008 i b=2009 zbadaj, czy do wykresu funkcji należy punkt P=(2009,2009^2) b) Narysuj w układzie współrzędnych zbiór A = { (x,y): x w <-1,3gt; i y=-1/2x+b i b w <-2,1gt; }

Autor: Jakub Grzegorzek