Objętość walca Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o mierze 0, 30, 45, 60, 90 stopni Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o mierze 0, 30, 45, 60, 90 stopni polu prostokąta Długość okręgu i pole koła - wzory Objętość walca
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość 12 i tworzy z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca, kąt o mierze 30 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek