Zadania z koła w układzie współrzędnych
Wzór na koło w układzie współrzędnych + zadania. Nierówność opisująca współrzędne punktów koła w układzie współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek