symetryczne względem początku układu współrzędnych
Odbicie wykresu względem początku układu współrzędnych. Wykres wartości bezwzględnej z funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek