Stężenia procentowe roztworów
Stężenie roztworu to stosunek masy substancji rozpuszczonej do masy roztworu podawany zwykle w procentach.

Autor: Jakub Grzegorzek