Procent na lokacie bankowej. Półroczna lokata o stałym oprocentowaniu. Trzymiesięczna lokata o stałym oprocentowaniu. Aby obliczyć odsetki od kapitału bankowcy stosuję następujący wzór Zobacz też rozdział o kapitalizacji odsetek
Zadania z oprocentowania lokat bankowych. Oprocentowanie kapitału.

Autor: Jakub Grzegorzek