postaci kierunkowej wektora
Współrzędne wektora równoległego do wykresy prostej. Równanie kierunkowe prostej.

Autor: Jakub Grzegorzek