funkcji liczb rzeczywistych Zadania z dziedziny funkcji
Dziedzina funkcji. Liczenie, wyznaczanie dziedziny funkcji z wykresu. Oznaczenia dziedziny funkcji. Odczytanie dziedziny funkcji ze wzoru.

Autor: Jakub Grzegorzek