matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Logarytmowanie liczby 1 Logarytm z liczby równej podstawie logarytmu Logarytm z potęgi o tej samej podstawie Logarytm potęgi Logarytm w wykładniku potęgi Logarytm z iloczynu. Logarytm z ilorazu. Zamiana podstawy logarytmu spełniająca warunki Zamiana miejscami podstawy logarytmu i liczby logarytmowanej Obliczanie logarytmów wzorami
Wzory. Logarytmy. Logarytm z 1. Logarytm o takiej samej podstawie jak liczba logarytmowana. Dodawanie i odejmowanie logarytmów. Zamiana podstawy w logarytmie.

Autor: Jakub Grzegorzek