Logarytmowanie liczby 1 Logarytm z liczby równej podstawie logarytmu Logarytm z potęgi o tej samej podstawie Logarytm potęgi Logarytm w wykładniku potęgi Logarytm z iloczynu. Logarytm z ilorazu. Zamiana podstawy logarytmu spełniająca warunki Zamiana miejscami podstawy logarytmu i liczby logarytmowanej Obliczanie logarytmów wzorami
Wzory. Logarytmy. Logarytm z 1. Logarytm o takiej samej podstawie jak liczba logarytmowana. Dodawanie i odejmowanie logarytmów. Zamiana podstawy w logarytmie.

Autor: Jakub Grzegorzek