logarytm dziesiętny logarytm naturalny Obliczanie logarytmów
Definicja logarytmu. Logarytm o podstawie 2 z 8. Podstawa logarytmu. Warunki na podstawę logarytmu. Warunki na liczbę logarytmowaną. Logarytmowanie liczb.

Autor: Jakub Grzegorzek