wzory na pochodne funkcji wzory na potęgi
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = {10 / 3x^2+4x+1}

Autor: Jakub Grzegorzek