Delta=0 Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej Wzory skróconego mnożenia
Funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe x_1, gdy \Delta=0.

Autor: Jakub Grzegorzek