Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe
Rozwiązanie zadania: Przekształcając wielomian rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki: W(x)=x^3+2x-3, W(x)=x^3-x-6, W(x)=x^3-7x+6, W(x)=x^3-6x+9

Autor: Jakub Grzegorzek