Uprość wyrażenia algebraiczne: x^2(x-1)-x^3(x^2+2x), 4(x^2-x-5)-(x-7)+5x^2-3

Autor: Jakub Grzegorzek