Uprość wyrażenia algebraiczne: (2x-4)(3x+8), 4(7x-2)(3x-1)

Autor: Jakub Grzegorzek