Uprość wyrażenia algebraiczne: 10(x-2)-4(x+3)-8, x+5-(x-3)+4

Autor: Jakub Grzegorzek