Rozwiązania równań: x^3+1=0, x^3-8=0.

Autor: Jakub Grzegorzek