Uprość wyrażenia algebraiczne: 3x(4x^2-5), -2x(3x^2-2x+4)-3.

Autor: Jakub Grzegorzek