współrzędne wierzchołka paraboli Równanie kwadratowe oś symetrii
Rozwiązanie zadania: Wyznacz równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem y=-x^2+6x-7.

Autor: Jakub Grzegorzek