Uprość wyrażenia algebraiczne: 3(x^2-3x+4)-8, 20-4(2x^3-8x+1)+3

Autor: Jakub Grzegorzek