Znajdź medianę Oblicz medianę wyników rzutu kostką. Dane w tabeli i ich mediana. Mediana z tabeli Mediana danych w tabeli Mediana z diagramu Mediana z wykresu Mediana danych statystycznych. Oceny w klasie Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.
Liczenie mediany. Wyznaczanie mediany zestawu liczb.

Autor: Jakub Grzegorzek