Średnia arytmetyczna
Rozwiązanie zadania: Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 3, 4, 2, 2, 5, 10, 10, 12.

Autor: Jakub Grzegorzek