Promień Objętość walca Objętość walca
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 4cm. Oblicz pole powierzchni i objętość walca.

Autor: Jakub Grzegorzek