Powierzchnia całkowita ostrosłupa kwadrat Powierzchnia całkowita ostrosłupa twierdzenia Pitagorasa trójkąta Powierzchnia całkowita ostrosłupa
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4cm, a wysokość 8cm.

Autor: Jakub Grzegorzek