trójkąta prostokątnego pole trójkąta Objętość ostrosłupa pole trójkąta twierdzenia Pitagorasa pole trójkąta twierdzenia Pitagorasa
Rozwiązywanie zadania: Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 2cm i 4cm. Z wierzchołka kąta prostego tego trójkąta wychodzi pod kątem prostym krawędź boczna ostrosłupa o długości 6cm. Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa.

Autor: Jakub Grzegorzek