Objętość trójkąta równobocznego prostokąty Objętość Objętość
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4cm a krawędź boczna 5cm.

Autor: Jakub Grzegorzek