Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu Jak zmieniła się objętość prostopadłościanu? Przekątna prostopadłościanu Pole i objętość pudełka zapałek Pole i objętość paska blachy W prostopadłościanie wysokość dwa razy dłuższa niż krawędź podstawy Pole prostopadłościanu na podstawie jego objętości Jaką część objętości akwarium stanowi objętość wody? Przekątne ścian bocznych prostopadłościanu Prostopadłościan, który ma w podstawie kwadrat Pola ścian graniastosłupa Podstawą prostopadłościanu ABCDA1B1C1D1 jest prostokąt Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu. Objętość prostopadłościan na podstawie przekątnych ścian
Zadania. Liczenie objętości, pola powierzchni, długości przekątnych prostopadłościanu.

Autor: Jakub Grzegorzek