objętość sześcianu Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe objętość sześcianu
Rozwiązanie zadania: Po zwiększeniu każdej krawędzi sześcianu o $2\cm$, jego objętość wzrosła o $98\cm^3$. Oblicz początkową objętość sześcianu.

Autor: Jakub Grzegorzek