Dany jest wielomian w(x)=x^3+kx^2-4. Wyznacz współczynnik k Oblicz pozostałe pierwiastki wielomianu Liczby 3 i -1 są pierwiastkami wielomianu.
Zadania. Twierdzenie Bezouta.

Autor: Jakub Grzegorzek