Objętość sześcianu gdy dane jest pole powierzchni. Oblicz długość przekątnej sześcianu. Liczenie pola powierzchni i objętości sześcianu Objętość na podstawie przekątnej ściany sześcianu Zadanie 31 z matury poprawkowej 2013 Sinus kąty między przekątną sześcianu a podstawą Kąt między przekątną a podstawą w sześcianie Kąt między przekątną a ścianą boczną w sześcianie Pole przekroju sześcianu Zwiększanie objętości sześcianu Punkty K, L i M są środkami krawędzi BC, GH i AE sześcianu ... Sześcian o krawędzi długości a przecięto płaszczyzną
Sześcian. Zadania. Liczenie objętości, pola powierzchni całkowitej, długości przekątnej sześcianu.

Autor: Jakub Grzegorzek