Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Pole trójkąta Promień okręgu wpisanego
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 12cm. Kąty przy tej podstawie mają po 30 stopni. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Autor: Jakub Grzegorzek