Uprość wyrażenia algebraiczne: 1,7x + 1/3x + 2 - 1/7x - 4; -2/5x + 1 1/4x - 0,3x

Autor: Jakub Grzegorzek