Pole równoległoboku Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur
Rozwiązanie zadania: Oblicz obwód równoległoboku, którego pole jest równe 30cm^2, a długości wysokości są równe 3cm i 6cm.

Autor: Jakub Grzegorzek