Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur Wysokości równoległoboku Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Wysokości równoległoboku
Rozwiązanie zadania: W równoległoboku kąt ostry ma 30 stopni, a boki długość 6cm i 4cm. Oblicz obwód, pole i długość obydwu wysokości równoległoboku.

Autor: Jakub Grzegorzek