Uprość wyrażenia algebraiczne: 0,4x + 0,9x + 0,3x - 0,2; 3x - 0,2x + 1,7x

Autor: Jakub Grzegorzek