Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur Pole trapezu
Rozwiązanie zadania: W trapezie prostokątnym wysokość ma długość 3cm, dłuższa podstawa 12cm, a kąt ostry miarę 30 stopni.Oblicz obwód i pole tego trapezu.

Autor: Jakub Grzegorzek