Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur twierdzenia Pitagorasa Pole trapezu
Rozwiązanie zadania: Oblicz obwód i pole trapezu równoramiennego, w którym podstawy mają długość 12cm i 6cm, a ramiona 5cm.

Autor: Jakub Grzegorzek