Uprość wyrażenia algebraiczne: 2x+7x-x, x+3-10x-8.

Autor: Jakub Grzegorzek