Oblicz kąty w czworokącie wpisanym w okrąg Oblicz kąty na podstawie twierdzenia o kątach wpisanych Oblicz dwa katy wpisane w okręgu
Oblicz kąta alfa i beta

Autor: Jakub Grzegorzek