Objętość i pole powierzchni stożka Pole i objętość stożka z tworzącej Trójkąt prostokątny obraca się wokół przyprostokątnej. Przekrój osiowy stożka Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym Pole i objętość stożka z tworzącej Powierzchnia boczna stożka po rozcięciu Tworząca stożka ma długość 17, a wysokość ... Tworząca stożka Kąt rozwarcia stożka Dane są dwie bryły: stożek, w którym długość promienia
Zadania. Stożki. Liczenie objętości stożka. Pola powierzchi bocznej stożka. Pola powierzchi całkowitej stożka.

Autor: Jakub Grzegorzek