Obwód i pole prostokąta Na prostokącie opisano okrąg Obwód i pole rombu na podstawie przekątnych Stosunek przekątnych rombu 4:6 Obwód i pole trapezu równoramiennego Pole trapezu o danych bokach Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A(-3,-4), B(-2,1), C(3,0). Dany jest trójkąt ABC, w którym |AC|=17 i |BC|=10.
Twierdzenie Pitagorasa. Zadania.

Autor: Jakub Grzegorzek