wykres ctg x Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi Wzory skróconego mnożenia wykresu cos x Równanie trygonometryczne sinx Kombinacje n! czyli n silnia, wzór
Rozwiąż równanie 2sin 2x + ctg x = 4cos x dla x w <0,2pi>. Ze zbioru rozwiązań tego losujemy bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że co najmniej jedno z wylosowanych rozwiązań jest wielkrotnością liczby pi/2.

Autor: Jakub Grzegorzek