Rysowanie wykresów y=-2x^2+1 i y=x+2 Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste. Zbiory i ich elementy
Rozwiąż graficznie nierówności: -2x^2+1<x+2, -2x^2+1>x+2, -2x^2+1≥x+2.

Autor: Jakub Grzegorzek