Wyznaczanie środka odcinka Koniec odcinka na podstawie drugiego końca i środka Znajdź współrzędne końców odcinka Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową Odległość punktu od środka odcinka Odległość punktu od środka odcinka. Dwa możliwe położenia punktu C Wyznacz równanie symetralnej Oblicz współrzędne wierzchołka C trójkąt równoramiennego
Wykorzystywanie wzoru na współrzędne środka odcinka w zadaniach. Wyznaczanie środka odcinka. Wyznaczanie współrzędnych końców odcinka na podstawie współrzędnych środka.

Autor: Jakub Grzegorzek