Zadania na wyznaczanie współrzędnych środka odcinka
Wzór na współrzędne środka odcinka. Przykład.

Autor: Jakub Grzegorzek