Rzucamy n razy dwiema symetrycznymi sześciennymi kostkami do gry.
Zadania wykorzysujące wzór na liczbę sukcesów w schemacie Bernoulliego.

Autor: Jakub Grzegorzek